Work from office – Work from home – Work from anywhere

Dù cả thành phố gần như ở trong trạng thái “lockdown” nhưng nhiệt huyết của gia đình Lotus Hospitality vẫn không hề “down” tí nào. Người của Lotus nói riêng và người của VNGroup nói chung luôn duy trì tinh thần “Chỉ cần muốn làm việc thì sẽ luôn có cách”.

Hãy cùng điểm qua 1 ngày làm việc của Lotus nhé!