về VNGROUP

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNGroup (viết tắt là VNGroup) là một trong những đơn vị kinh tế đa ngành phát triển bền vững. Tiền thân là Công ty cổ phần Luật Việt từ tháng 11/2003 hoạt động trong lĩnh vực Luật, VNGroup lần lượt mở rộng hoạt động, liên doanh/liên kết sang các lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Việt Nam (2003), Thẩm Định Giá (2010) Truyền Thông – Marketing (2015), Co-working Space (2017). Trong năm 2018, VNGroup sắp xếp lại mô hình hoạt động các Công ty Thành Viên. với định hướng tinh gọn để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo cơ hội tối đa để mỗi cá nhân phát huy khả năng.
Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNGroup đã khẳng định được vị thế của mình trong những lĩnh vực hoạt động chính. Những công ty thành viên, đơn vị liên doanh/ liên kết đạt được những thành công và giải thưởng nhất định. Không ngừng hoàn thiện đội ngũ nhân sự để sẵn sàng cho những chặng đường phát triển phía trước.

Tóm tắt các bước phát triển quan trọng của VNGROUP

Về VNGROUP

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNGroup (viết tắt là VNGroup) là một trong những đơn vị kinh tế đa ngành phát triển bền vững. Tiền thân là Công ty cổ phần Luật Việt từ tháng 11/2003 hoạt động trong lĩnh vực Luật, VNGroup lần lượt mở rộng hoạt động, liên doanh/liên kết sang các lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Việt Nam (2003), Thẩm Định Giá (2010) Truyền Thông – Marketing (2015), Co-working Space (2017). Trong năm 2018, VNGroup sắp xếp lại mô hình hoạt động các Công ty Thành Viên. với định hướng tinh gọn để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo cơ hội tối đa để mỗi cá nhân phát huy khả năng.

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNGroup đã khẳng định được vị thế của mình trong những lĩnh vực hoạt động chính. Những công ty thành viên, đơn vị liên doanh/ liên kết đạt được những thành công và giải thưởng nhất định. Không ngừng hoàn thiện đội ngũ nhân sự để sẵn sàng cho những chặng đường phát triển phía trước.

Tóm tắt các bước phát triển quan trọng của VNGROUP