Tuyển dụng kế toán tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện công tác tài chính, phổ biến hướng dẫn thực hiện các chính sách chế độ, quy chế, quy định về quản lý kế toán …tại các đơn vị phụ trách

– Kiểm tra rà soát các hợp đồng kinh tế phát sinh.

– Lập kế hoạch phải thu – phải trả liên quan đến các đơn vị phụ trách.

– Kiểm tra hạch toán kế toán cập nhật dữ liệu đối chiếu số dư trước khi lập báo cáo.

– Lập và hạch toán các khoản vay nội bộ các công ty, vay cá nhân, lập hợp đồng các khoản vay và thanh lý hợp đồng khi tất toán khoản vay cá nhân.

– Lập và hạch toán các khoản chuyển điều tiền nội bộ các công ty, lập hợp đồng các khoản điều tiền và thanh lý hợp đồng khi tất toán.

– Hướng dẫn và chỉ đạo việc kiểm kê định kỳ, đột xuất đối với tài sản, vật tư, tiền công, công nợ tại các dự án.

– Kiểm tra các báo cáo tổng hợp về việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại các dự án.

– Kiểm soát việc nhập liệu (nhập vào phần mềm kế toán) các dữ liệu tài chính căn cứ theo hóa đơn chứng từ do các NV hạch toán.

– Thực hiện việc báo cáo, cung cấp các số liệu, tài liệu phục vụ công tác thanh kiểm tra, kiểm toán và có trách nhiệm giải trình các số liệu báo cáo theo yêu cầu.

– Quản trị hệ thống mạng kế toán tài chính, phát huy sử dụng tối đa các phần mềm tài chính một cách hiệu quả, hạn chế sử dụng Excel làm ảnh hưởng đến thời gian lập báo cáo và số liệu chưa chính xác – đầy đủ.

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

– Căn cứ các số liệu hạch toán kế toán từng nhân viên trong phòng, xem kiểm soát các nghiệp hạch toán phát sinh phản ảnh đúng sự việc nội dung của từng dự án.

– Đối chiếu kiểm tra và theo dõi quỹ tiền gửi tại ngân hàng, QTM.

– Lưu trữ sổ sách, chứng từ thu chi và các tài liệu có liên quan đến công việc được giao.

– Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan

– Kiểm tra việc lập báo thuế VAT hàng tháng/ quý.

– Lập tính và phân bổ chi phí vào giá thành từng dự án hoàn thành.

– Kiểm tra hạch toán kế toán cập nhật dữ liệu đối chiếu số dư trước khi lập báo cáo.

– Đối chiếu kiểm tra công nợ 131, 141, 331, tiền vay ngân hàng, vay cá nhân.

– Kiểm tra đối chiếu hàng tồn kho (hàng hóa, vật tư, CCDC, hàng khuyến mãi,..).

– Hạch toán kế toán lương kiểm tra việc trích lương BHXH, BHYT, KPCĐ kết chuyển vào chi phí.

– Kiểm tra việc tính trích TSCĐ, phân bổ CCDC thường xuyên định kỳ trước khi lập báo cáo.

– Đánh giá dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công nợ khó đòi. Tính trích phân bổ chi phí.

– Phối hợp đề nghị các phòng ban cung cấp tài liệu bàn giao hàng hóa, BBNT từng phần, BBNT hoàn thành, nếu chưa xuất hóa đơn dùng BB này làm cơ sở trích trước doanh thu trong tháng.

– Hạch toán kết chuyển 154 tập hợp giá vốn kết chuyển các chi phí khác khóa sổ lập báo cáo tài chính/ Quản trị hàng quý/ năm.

– In sổ sách kế toán và đóng tập theo quy định nhà nước.

– Thực hiện mọi chỉ đạo từ quản lý phòng khi có yêu cầu.

– Phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ với các Phòng ban, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Kiểm tra báo cáo tài chính QT/ thuế theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

– Tham gia công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị phụ trách.

– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Nắm vững các quy định của Nhà nước về tài chính – kế toán.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính – kế toán.

• Đã qua các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

– Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo qui định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký Hợp đồng chính thức

– Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. .

– Các chế độ phúc lợi khác theo qui định của Công ty

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

  • Đơn xin việc.
  • Các bằng cấp có liên quan.