Tuyển dụng Giám đốc Tài chính

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Giám đốc Tài chính

Số lượng: 01 người

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
– Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp theo tháng/năm.
– Phân bổ và kiểm soát hiệu quả công việc của từng phòng ban để đảm bảo nguôn tài chính ổn định cho doanh nghiệp.
– Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
– Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.
– Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
– Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
– Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
– Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, và các Chuyên viên kiểm toán, ngân quỹ … trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty, đồng thời cam kết:
– Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của các Đơn vị

– Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.
– Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị và sâu sát trong Công ty.
– Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt

QUYỀN HẠN
– Ký duyệt các văn bản Kế hoạch tài chính
– Ngân sách và những quy định về quản lý tài chính – ngân sách.
– Xem xét và trình Giám đốc phê duyệt các ĐĐH về năng lực tài chính của Công ty.
– Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính – ngân sách đối với mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được quy định cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo CLSP và hiệu quả cuối cùng.
– Ngân sách đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu báo cáo công việc của mỗi Đơn vị khi cần thiết.
– Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.
– Xem xét kiểm tra và trình Giám đốc phê duyệt các Báo cáo Tài chính
– Ngân sách theo Pháp lệnh Kế toán
–Thống kê quy định.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Độ tuổi: 30-40
– Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên
– Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực :…..

* HỒ SƠ BAO GỒM:

– CV chi tiết về thông tin cá nhân – gia đình, quá trình học tập làm việc, định hướng công việc (có đính kèm ảnh)

– Bằng cấp, bảng điểm

– Chứng chỉ, giấy xác nhận nơi làm việc cũ (nếu có)

* HẠN NỘP HỒ SƠ: 30/06/2019

Ứng viên quan tâm liên hệ:

Ms.Hà: 0983 088 023

Email: thanhha@vngvietnam.com.vn