Tuyển dụng Giám đốc Tài chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tổ chức bộ máy tài chính kế toán, phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn.

– Hoạch định chiến lược tài chính kế toán của Công ty, xây dựng hệ thống tài chính- kế toán công ty

– Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

– Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế toán và các Chuyên viên kiểm toán, ngân quỹ … trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty.

– Báo cáo với Phó Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về công việc thực hiện; tình hình kinh doanh của Công ty

– Là người trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn. Vốn của các dự án đầu tư quan trọng được chi cho các kế hoạch phát kinh doanh và Marketing…

– Là người trực tiếp giám sát, quản trị khoản mục tiền mặt của công ty, quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác, nhằm bảo đảm cho công ty thực hiện được nghĩa vụ của nó đối với các chủ đầu tư hoặc người nắm giữ cổ phiếu của Công ty.

– Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của Công ty theo định kỳ.

– Đánh giá hiệu qủa quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu qủa quản lý và sử dụng vốn.

– Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.

– Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Phó Tổng Giám đốc vắng mặt.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán..

– Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm giám đốc tài chính , kế toán trưởng ….

– Có hiểu biết sâu rộng về tài chính kế toán, có kinh nghiệm về xây dựng hệ thống kế toán tài chính ở các công ty có quy mô lớn.

– Kỹ năng quản lý, trung thực

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

– Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực

– Review định kỳ

– Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.