Tuyển dụng Chuyên viên kế toán dự án xây dựng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện công tác tài chính, phổ biến hướng dẫn thực hiện các chính sách chế độ, quy chế, quy định về quản lý kế toán …tại các đơn vị phụ trách

– Kiểm tra rà soát các hợp đồng nhà thầu và nhà cung cấp.

– Lập kế hoạch phải thu – phải trả liên quan đến các nhà thầu thi công dự án.

– Kiểm tra hạch toán kế toán cập nhật dữ liệu đối chiếu số dư trước khi lập báo cáo.

– Đối chiếu kiểm tra công nợ 131, 141, 331, tiền vay ngân hàng, vay cá nhân.

– Kiểm tra và điều phối nguồn vốn từng dự án và các công ty thành viên trong Group.

– Lập và hạch toán các khoản vay nội bộ các công ty, vay cá nhân, lập hợp đồng các khoản vay và thanh lý hợp đồng khi tất toán khoản vay cá nhân.

– Lập và hạch toán các khoản chuyển điều tiền nội bộ các công ty, lập hợp đồng các khoản điều tiền và thanh lý hợp đồng khi tất toán.

– Hướng dẫn và chỉ đạo việc kiểm kê định kỳ, đột xuất đối với tài sản, vật tư, tiền công, công nợ tại các dự án.

– Kiểm tra các báo cáo tổng hợp về việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại các dự án.

– Kiểm soát việc nhập liệu (nhập vào phần mềm kế toán) các dữ liệu tài chính căn cứ theo hóa đơn chứng từ do các NV hạch toán.

– Thực hiện việc báo cáo, cung cấp các số liệu, tài liệu phục vụ công tác thanh kiểm tra, kiểm toán và có trách nhiệm giải trình các số liệu báo cáo theo yêu cầu.

– Quản trị hệ thống mạng kế toán tài chính, phát huy sử dụng tối đa các phần mềm tài chính một cách hiệu quả, hạn chế sử dụng Excel làm ảnh hưởng đến thời gian lập báo cáo và số liệu chưa chính xác – đầy đủ.

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

– Kiểm tra báo cáo tài chính QT/ thuế theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

– Kiểm tra việc lập tính và phân bổ chi phí vào giá thành từng dự án hoàn thành.

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

– Cung cấp số liệu cho BĐH hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

– Lưu giữ các báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm kê và các dữ liệu tài chính khác theo quy định.

– Thực hiện mọi chỉ đạo từ quản lý phòng.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – kế toán.

• Đã qua các khóa đào tạo về kế toán – tài chính.

• Nắm vững các quy định của Nhà nước về tài chính – kế toán.

• Nắm vững các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

• Nắm vững các quy chế, nội quy và các quy định nội bộ của Công ty.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

• Khả năng lãnh đạo và sắp xếp công việc.

• Khả năng thích ứng, linh hoạt với các tình huống.

• Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

• Có ít nhất trên 7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

– Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo qui định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký Hợp đồng chính thức

– Làm việc trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. .

– Các chế độ phúc lợi khác theo qui định của Công ty

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

  • Đơn xin việc.
  • Các bằng cấp có liên quan.