Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của VNG Group

Hệ thống VNG Việt Nam (VNG Group) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 như sau:

CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN VNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
—-o0o—- —–o0o—–
Số : 01/ TB-VNG Hà Nội, ngày 31  tháng 01  năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ lễ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018)

Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Nhà nước về chế dộ nghỉ các ngày lễ trong năm;

Căn cứ Nội quy lao động và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty,

Thừa lệnh Tổng giám đốc, phòng Hành chính – Nhân sự xin thông báo CBNV toàn hệ thống VNG Group về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018, như sau:

  1. Lịch nghỉ Tết: Kể từ ngày 13/02/2018 đến hết ngày 22/02/2018 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 07 tháng Riêng năm Mậu Tuất).
  2. Công tác bảo vệ an toàn trong ngày nghỉ lễ:

Để đảm bảo an ninh và an toàn PCCC trong kỳ nghỉ lễ, yêu cầu các phòng/ban, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung sau:

  • Tắt tất cả các thiết bị điện trong khu vực làm việc, rút toàn bộ các ổ cắm điện không sử dụng hoặc tắt Aptomat tổng.
  • Vệ sinh khu vực làm việc (đổ rác thải, lau dọn bàn, xếp gọn ghế ngồi, tà liêụ làm việc…)
  • Khóa và niêm phong phòng làm việc riêng hoặc cửa ra vào khu vực làm việc chung.
  1. Công tác chấp hành nội quy lao động:
  • Toàn thể CBNV hệ thống VNG Group chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động: Đi làm việc đầy đủ và đúng giờ sau thời gian nghỉ Lễ quy định của Công ty
  • Công ty không xét duyệt nghỉ phép hoặc nghỉ không lương cho CBNV nếu có nhu cầu nghỉ tết kéo dài hơn so với thời gian quy định tại mục 1. Các cá nhân cố tình vi phạm sẽ bị xử lý bằng hình thức kỷ luật thôi việc.

Đề nghị các phòng/ban, đơn vị thông báo cho nhân viên được biết và thực hiện.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. Hành chính – Nhân sự

(đã ký)

NGUYỄN THANH HÀ

Nơi nhận:

– Các phòng/ban, đơn vị hệ thống VNG;

– Ban TGĐ (để b/c)

– Lưu: HCNS