Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của VNG Group

Hệ thống VNG Việt Nam (VNG Group) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 như sau:

CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN VNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
—-o0o—- —–o0o—–
Số : 02/ TB-VNG Hà Nội, ngày 26  tháng 01  năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016)

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Ban Giám Đốc và Phòng Hành chính nhân sự công ty Cổ phần Bất động sản VNG Việt Nam ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Phòng Hành chính nhân sự Công ty thông báo lịch nghỉ Lễ Tết Nguyên Đán năm 2016 của VNG Group như sau:

– Toàn thể cán bộ nhân viên VNG Group nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016 từ ngày 05/02/2016 dương lịch đến hết ngày 15/02/2016 dương lịch (Tức từ ngày 27/12/2015 âm lịch đến hết ngày 08/01/2016 âm lịch)

– Trước khi nghỉ Lễ yêu cầu các đơn vị sắp xếp tài liệu gọn gàng và vệ sinh phòng làm việc, tắt các thiết bị điện không sử dụng để đảm bảo an toàn.

– Yêu cầu các cá nhân, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trực lãnh đạo theo quy định và lịch trực đã phân công

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VNG VIỆT NAM PHÓ GIÁM ĐỐC
 (đã ký)
THÂN VĂN HỌC
Nơi nhận:– Ban Tổng giám đốc Công ty (b/c);
– Cty CP BĐS VNG Việt Nam;
– Văn phòng Luật sư VNG Việt Nam;
– Cty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam;
– Cty CP Truyền thông VNG Việt Nam;
– Chi nhánh VNG Đà Nẵng;
– Lưu HCNS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

12 − seven =