Thông báo: Thay đổi tên doanh nghiệp & địa chỉ kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
  • Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/ BB – ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 5 năm 2018, Quyết định:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VNG VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH:

1 THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỊ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1.1 Địa chỉ trụ sở đã đăng kí

Địa chỉ trụ sở chính đã đăng kí: Số 13C7, phố Nguyễn Công Thái, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 6273 7475

Email: info@vngvietnam.com.vn

Website: sieuthibatdongsan.com.vn

Fax: 04 6325 2299

1.2 Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến

Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 66666 989

Email: info@vngvietnam.com.vn

Website: www.vn-group.vn

2. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (*)

(Xem chi tiết tại file đính kèm)

3. THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

3.1 Tên công ty đã đăng ký:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VNG VIỆT NAM

Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài: VNG VIETNAM LAND JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VNG VIETNAM LAND., JSC

3.2 Tên công ty dự kiến thay đổi:

Tên công ty viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNGROUP

Tên công ty viết tắt: VNGROUP., JSC

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí (ngày 17 tháng 5 năm 2018). Trân trọng thông báo đến Quý khách hàng những thay đổi/ điều chỉnh này để tiện cho việc giao dịch, sử dụng dịch vụ do VNGroup cung cấp!

Hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng, đồng hành của Qúy khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng!