Chương trình đào tạo “Quản trị nguồn nhân lực”

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu nâng cao năng lực quản trị tại VNGroup, vào hai ngày 26/6 & 3/7/2021, Ban hành chính nhân sự đã tổ chức buổi đào tạo ngắn với chuyên đề “Quản trị nguồn nhân lực” với sự tham gia của các Trưởng/phó phòng trực thuộc các Ban của Tập đoàn, cùng Giám đốc/Phó giám đốc, Trưởng/phó phòng các Công ty thành viên.

Nội dung của buổi đào tạo tập trung vào 4 phần chính:

  • Phần 1: Thu hút nhân lực
  • Phần 2: Tuyển để “dụng”
  • Phần 3: Sử dụng nhân viên “Hiệu quả”
  • Phần 4: Gìn giữ và phát triển Nguồn nhân lực

Bà Phạm Thị Thu Hà – Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự VNGroup chia sẻ trong buổi đào tạo

Đây là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bồi dưỡng, nâng cao khả năng chuyên môn và cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng, triển khai các giải pháp nhân sự phù hợp cho việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn VNGroup.