06

DỰ ÁN

ĐẦU TƯ

Những dự án VNGroup đầu tư, triển khai…

Xem thêm

06

DỰ ÁN

ĐẦU TƯ

Những dự án tiêu biểu mà Công ty CP Tập đoàn VNGroup đầu tư, triển khai…

Xem thêm

100

DỰ ÁN

PHÂN PHỐI

VNGroup phân phối các dự án bất động sản của các CĐT lớn như VinGroup, Tân Hoàng Minh, Empire Group, FPT City…

Xem thêm

100

DỰ ÁN

PHÂN PHỐI

VNGroup phân phối các dự án bất động sản của các CĐT lớn như VinGroup, Tân Hoàng Minh, Empire Group, FPT City…

Xem thêm