TẦM NHÌN

Là một tập đoàn đa ngành có hệ sinh thái khởi nghiệp khép kín tạo nên giá trị phát triển bền vững, VNGroup không chỉ mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc chocán bộ nhân viên toàn hệ thống mà còn góp phần tạo ra những giá trị thịnh vượng nhân văn cho cộng đồng.

Mục tiêu của VNGroup: Nỗ lực ĐỔI MỚI -Không ngừng SÁNG TẠO – Áp dụng CÔNG NGHỆ – Đón đầu CƠ HỘI để trở thành một Tập đoàn vững mạnh, sẵn sàng cho tiến trình hội nhập Quốc tế.

SỨ MỆNH

Mang trong mình sứ mệnh: “Chung tay xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hòa nhập cùng thế giới”, chúng tôi không ngừng nỗ lực sáng tạo, phát triển nhằm mang đến những sản phẩm – dịch vụ chất lượng, góp phần tạo ra của cải vật chất, giá trị gia tăng cho doanh nghiệp – xã hội. Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng là động lực thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển chung của Tập đoàn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ba yếu tố Tín – Tâm – Nhân là hạt nhân cấu thành sự phát triển bển vững của VNGroup. Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và những giá trị đạo đức xã hội.VNGroup đảm bảo sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác và các cổ đông dựa trên hệ thống chuẩn mực bao gồm:

– Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm

– Coi trọng chất lượng dịch vụ

– Đề cao sự khác biệt và năng lực sáng tạo

TRIẾT LÝ KINH DOANH

“Giá trị của sự bền vững” – Slogan thể hiện triết lý kinh doanh, tôn chỉ hoạt động của VNGroup trong suốt gần 20 năm qua đồng thời thể hiện đầy đủ các khía cạnh của Tập đoàn từ lịch sử, văn hóa, giá trị cốt lõi đến tầm nhìn sứ mệnh phát triển VNGroup.

Nhấn mạnh đến yếu tố “bền vững”, VNGroup hiểu rằng yếu tố con người và giá trị nguồn nhân lực đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển doanh nghiệp cũng như lợi ích cộng đồng.

Để hoàn thành sứ mệnh “bền vững” trên, VNGroup đã đưa ra những chiến lược phát triển toàn diện, lâu dài. Theo đó, sự phát triển bền vững ở đây bao gồm nhiều khía cạnh: bền vững về mặt tài chính, bền vững về yếu tố con người, bền vững về ngành nghề hoạt động, danh mục sản phẩm đầu tư đảm bảo không bị lỗi thời so với xu hướng của thời đại…

Những yếu tố này góp phần xây dựng niềm tin nơi khách hàng, đẩy mạnh uy tín cũng như giá trị cho thương hiệu VNGroup. Tại VNGroup, chúng tôi hiểu rằng “Bền vững là sứ mệnh duy nhất” trong hoạt động định hướng của Tập đoàn.

TẦM NHÌN

Là một tập đoàn đa ngành có hệ sinh thái khởi nghiệp khép kín tạo nên giá trị phát triển bền vững, VNGroup không chỉ mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc chocán bộ nhân viên toàn hệ thống mà còn góp phần tạo ra những giá trị thịnh vượng nhân văn cho cộng đồng.

Mục tiêu của VNGroup: Nỗ lực ĐỔI MỚI -Không ngừng SÁNG TẠO – Áp dụng CÔNG NGHỆ – Đón đầu CƠ HỘI để trở thành một Tập đoàn vững mạnh, sẵn sàng cho tiến trình hội nhập Quốc tế.

SỨ MỆNH

Mang trong mình sứ mệnh: “Chung tay xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hòa nhập cùng thế giới”, chúng tôi không ngừng nỗ lực sáng tạo, phát triển nhằm mang đến những sản phẩm – dịch vụ chất lượng, góp phần tạo ra của cải vật chất, giá trị gia tăng cho doanh nghiệp – xã hội. Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng là động lực thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển chung của Tập đoàn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ba yếu tố Tín – Tâm – Nhân là hạt nhân cấu thành sự phát triển bển vững của VNGroup. Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và những giá trị đạo đức xã hội.VNGroup đảm bảo sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác và các cổ đông dựa trên hệ thống chuẩn mực bao gồm:

– Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm

– Coi trọng chất lượng dịch vụ

– Đề cao sự khác biệt và năng lực sáng tạo

TRIẾT LÝ KINH DOANH

“Giá trị của sự bền vững” – Slogan thể hiện triết lý kinh doanh, tôn chỉ hoạt động của VNGroup trong suốt 15 năm qua đồng thời thể hiện đầy đủ các khía cạnh của Tập đoàn từ lịch sử, văn hóa, giá trị cốt lõi đến tầm nhìn sứ mệnh phát triển VNGroup.

Nhấn mạnh đến yếu tố “bền vững”, VNGroup hiểu rằng yếu tố con người và giá trị nguồn nhân lực đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển doanh nghiệp cũng như lợi ích cộng đồng.

Để hoàn thành sứ mệnh “bền vững” trên, VNGroup đã đưa ra những chiến lược phát triển toàn diện, lâu dài. Theo đó, sự phát triển bền vững ở đây bao gồm nhiều khía cạnh: bền vững về mặt tài chính, bền vững về yếu tố con người, bền vững về ngành nghề hoạt động, danh mục sản phẩm đầu tư đảm bảo không bị lỗi thời so với xu hướng của thời đại…

Những yếu tố này góp phần xây dựng niềm tin nơi khách hàng, đẩy mạnh uy tín cũng như giá trị cho thương hiệu VNGroup. Tại VNGroup, chúng tôi hiểu rằng “Bền vững là sứ mệnh duy nhất” trong hoạt động định hướng của Tập đoàn.