nguyễn thị thuỷ

Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
Công ty CP Lotus Hospitality