nguyễn thị hồng lê

Giám đốc CN TP Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Tập đoàn VNGroup