nguyễn thị đoàn

Phó TGĐ Phụ trách Tài chính – Kế toán
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup