nguyễn hữu tứ

Phó TGĐ Phụ trách Đầu tư Xây dựng
Công ty Cổ phần Tập đoàn VNGroup