Nhà máy gạch không nung ICT chuyên sản xuất vật liệu không nung bằng công nghệ mới, hiện đại, thân thiện môi trường

– Diện tích nhà máy 30.000m2
– Diện tích nhà xưởng 3.000m2
– 02 dây truyền sản xuất gạch bê tông (gạch block) tự động, tổng sản lượng 30.000.000 viên gạch tiêu chuẩn/năm

Chất lượng nhà máy
– Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008

Chất lượng sản phẩm
– TCVN 6477:2011