Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của VNGroup

Công ty CP Tập đoàn VNGroup (VNGroup) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:

HỆ THỐNG VNGROUP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
—-o0o—- —–o0o—–
Số : 15/ TB-VNG Hà Nội, ngày 26  tháng 12  năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ lễ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020)

Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Nhà nước về chế dộ nghỉ các ngày lễ trong năm;

Căn cứ Nội quy lao động và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty,

Thừa lệnh Tổng giám đốc, phòng Hành chính – Nhân sự xin thông báo CBNV toàn hệ thống VNG Group về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, như sau:

  1. Lịch nghỉ Tết: Kể từ ngày 22/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý).
  2. Công tác bảo vệ an toàn trong ngày nghỉ lễ:

Để đảm bảo an ninh và an toàn PCCC trong kỳ nghỉ lễ, yêu cầu các phòng/ban, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung sau:

  • Tắt tất cả các thiết bị điện trong khu vực làm việc, rút toàn bộ các ổ cắm điện không sử dụng hoặc tắt Aptomat tổng.
  • Vệ sinh khu vực làm việc (đổ rác thải, lau dọn bàn, xếp gọn ghế ngồi, tà liêụ làm việc…)
  • Khóa và niêm phong phòng làm việc riêng hoặc cửa ra vào khu vực làm việc chung.
  1. Công tác chấp hành nội quy lao động:
  • Toàn thể CBNV hệ thống VNGroup chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động: Đi làm việc đầy đủ và đúng giờ sau thời gian nghỉ Lễ quy định của Công ty
  • Công ty không xét duyệt nghỉ phép hoặc nghỉ không lương cho CBNV nếu có nhu cầu nghỉ tết kéo dài hơn so với thời gian quy định tại mục 1. Các cá nhân cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Đề nghị các phòng/ban, đơn vị, chi nhánh thông báo cho nhân viên được biết và thực hiện.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. Hành chính – Nhân sự

(đã ký)

PHẠM THỊ THU HÀ

Nơi nhận:

– Các phòng/ban, đơn vị hệ thống VNGroup;

– Ban TGĐ (để b/c)

– Lưu: HCNS