vũ thị kim thoa

Phó Giám đốc Điều hành
Công ty Cổ phần Truyền thông Thương hiệu VNGroup