TRẦN TỐ NGA

Trợ lý TGĐ Phụ trách Marketing
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup